צבע אדום במיתוג

צבע אדום - תות

הצבעים משדרים מסרים, וחשוב להכיר אותם כדי לדעת איך ומתי להשתמש בהם.
אדום הוא צבע נועז ותופס מהר מאוד תשומת הלב.
צבע שקשור להתרגשות, תשוקה, סכנה, אנרגיה, פעולה, תוקפנות, כעס…
צבע שמשתמשים בעיקר להנעה לפעולה.
צריכים להזהר בשימוש בו כי יכול להעיר רגשות מסויימים בכמויות גדולות.